Røgden Bruk

Røgden Bruk

Historikk:

Røgden Bruk ble tatt i bruk under 10 års jubileet til Finnskogutstillingen i 1990. Røgden Dampsag og høvleri ble bygget i 1888 og var i mange år en av Grue Finnskogs største arbeidsplasser.

Mellom 40 og 50 mann var på plass i sagbruket i de mest hektiske sesonger. I 1911 brant saga, men ble bygget opp igjen i sin opprinnelige form: rammesag med to rammer og en sirkel, samt to høvelmaskiner. I 1943 brant saga ned på nytt.

Denne gang ble den bygget opp med såkalt ”rullende vogn” og uten høvleri, og navnet ble forandret til Røgden Bruk. Sagbladene sang seg gjennom trestokkene på Røgdestranda for sist gang i 1968. I ettertid har flere bedrifter prøvd seg i lokalene, men ingen har overlevd.

Røgden Bruk eies av Brede Bredesen Opset. Finnskogutstillingen brukte lokalene fra 1990 til 1997. Fra 2010 har vi brukt lokalene til utstillinger og gjesteatelier.

Det planlegges et nytt og stort multifunksjonelt kultursenter med galleri, restaurant, skulpturpark, overnattingsfasiliteter på stedet i fremtiden som kommer til å bli et stort løft til både kulturlivet, næringslivet og Finnskogutstillingen.

Finnskogsutstillingen © 2023. Alle Rettigheter
Personvernserklæring